KRS
Dane KRS: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MIAST PARTNERSKICH NYSY
TRANSLATOR
WSPÓŁPRACA
HERB
LOGOWANIE
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem? Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło? Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NASI SPONSORZY
KALENDARZ

KOLOMYJA

WSPÓŁPRACA Z KOŁOMYJĄ - UKRAINA

7 kwietnia 2000r. - podpisanie porozumienia partnerskich związków między Nysą a Kołomyją - województwo Iwanofrankiwsk Ukraina.

Nysa jest miastem otwartym i podejmuje współpracę nie tylko z miastami równymi sobie, czy teoretycznie bogatszymi. Nysa widzi również potrzebę jednoczenia się, poprzez partnerstwo, z miastami byłego ZSRR.

Przykładem tego jest wizyta w dniach 05 - 7.04.2000r. w naszym mieście delegacji samorządowców i bizmesmenów z Kołomyji na Ukrainie, którzy przybyli do Nysy na zaproszenie władz miasta.

Do nawiązania stosunków ze stroną ukraińską doszło w czasie lutowej wizyty burmistrza Janusza Sanockiego w Stanisławowie.
W skład siedmioosobowej delegacji przebywającej w Nysie wszedł zastępca burmistrza Kołomyi, naczelnicy wydziału ekonomicznego, małej przedsiębiorczości i finansowego oraz przedsiębiorcy.
Goście zwiedzili miasto. Odwiedzili Spółdzielnię Inwalidów "Pokój" oraz "ASKO". Spotkali się z przedstawicielami Starostwa i Zarządem Miasta, a także z nyskimi przedsiębiorcami i rolnikami.
Zaś w Nyskim Domu Kultury goście z Kołomyji spotkali się z dyrektorami placówek oświatowych, kulturalnych i opiekuńczych.
Celem wizyty było stworzenie podwalin do podpisania umowy partnerskiej między miastami.
Ukraińscy goście z zadowoleniem wyrażali się o postępie, jaki dokonał się w naszym kraju. Obie strony dostrzegły możliwość współpracy szczególnie wśród przedsiębiorstw obu miast. Współpraca mogłaby polegać na wymianie doświadczeń, technologii ale i surowców i półproduktów.
Strona ukraińska wyszła z propozycją organizacji w swych stronach kolonii, obozów dla dzieci, współpracę szkół jak również przyjazdy polskich turystów. W dniu 7 kwietnia 2001r. zostało podpisane porozumienie między Nysą a Kołomyją.

27 - 30.03.2001r. - na zaproszenie burmistrza miasta Kołomyji Wiktora Korczyńskiego na Ukrainie przebywała delegacja władz samorządowych i przedstawicieli nyskiego biznesu.

Skład delegacji - Burmistrz J.Sanocki, Przewodniczący RM R.Rogowski, Sekretarz Miasta M.Aranowicz, Skarbnik Miasta S.Bednarczyk, radni: J.Haczek, Cz.Zubrzycka, J.Lubczyńska, R.Kłodnicki, E.Oszytko, J.Smagoń, H.Świgost, A.Wieczorek, L.Wierzchowiec, właściciel firmy LODGAR Antoni Dobruk, oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Gminy M.Baziuk.
W trakcie pobytu odbyło się spotkanie z urzędnikami Kołomyji, przedstawicielami prasy, instytucji kulturalnych, przedsiębiorcami.
Nyska delegacja odwiedziła Muzeum Huculszczyzny, Gimnazjum, oraz dwie polskie partie: w Kołomyji i w Kosowie, a także nawiązali kontakt z Towarzystwem Kulturalnym Polaków w Kołomyji. Zwiedzili sanatorium i szkołę rzemiosł artystycznych w Kosowie, a także uzdrowiskową miejscowość Jaremcze nad Prutem. Wszędzie polska delegacja była niezwykle serdecznie przyjmowana przez władze miejskie i ludność. W wypowiedziach podkreślano, że trudna i bolesna historia obu narodów nie może przekreślić przyszłości.
Ukraińcy przeżywający wiele problemów gospodarczych patrzą na Polskę jako wartościowego partnera do rozwijania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, a także do czerpania wzorów rozwoju gospodarczego.
Na zakończenie wizyty przedstawiciele Kołomyji i Nysy ustalili plan przyszłych przedsięwzięć, wśród których jest m.in. wyjazd grupy przedstawicieli biur turystycznych, przedsiębiorców: Cukry Nyskie, Wacuś, Spółdzielnia Inwalidów, w celu rozmów i nawiązania współpracy gospodarczej i turystycznej, wymiana grup młodzieżowych oraz organizacja obozów i kolonii grup nyskich w Kołomyji i odwrotnie w bieżącym roku i latach następnych, wymiana zespołów artystycznych, a także kontakt i wymiana studentów ze Szkołą Artystyczną w Kosowie i Gimnazjum w Kołomyji.

W drodze powrotnej delegacja z Nysy zwiedziła Cmentarz Łyczakowski, gdzie zapalono znicze na grobach obrońców Lwowa i pobrano ziemię, która będzie jednym z eksponatów umieszczonych w pomniku "PATRIOTOM POLSKIM", który odsłonięty zostanie na Placu Kopernika w dniu 25 maja 2001r.

20 - 23.04.2001r.

Na zaproszenie Burmistrza Nysy J.Sanockiego w Nysie gościł 9 osobowy Zespół Folklorystyczny "GALICJANY" z Kołomyji, który podczas Prawyborów Parlamentarnych wystąpił z koncertem w Muzeum w Nysie oraz w dniu 22.04.2001r. na dużej scenie w Rynku.
Goście zwiedzili Muzeum w Nysie, Katedrę oraz Nyski Ośrodek Rekreacji.

23-25 maja 2002r. - na zaproszenie burmistrza Nysy na święto miasta przybyła do Nysy 14 osobowa delegacja z Kołomyji. Goście wzięli udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej i Powiatowej, która odbyła się w Muzeum. Na sesji burmistrz Kołomyji został uhonorowany medalem pamiątkowym miasta Nysy. Goście zwiedzili miasto ora dobyli spotkanie z tutejszymi przedsiębiorcami w firmie "Lodgar". Na spotkaniu padły uzgodnienia co do nawiązania współpracy między firmą "Wacuś" i "Lodgar" a firmą "Zat - maria" z Kołomyji.

17-20 sierpnia 2002r. - w Kołomyji przebywała grupa radnych z Nysy.

Radni zwiedzili miasto, muzeum Narodowe Huculszczyzny jak również wzięli udział w uroczystych dniach święta miasta Kołomyji.

19 sierpnia 2003r. - delegacja z Nysy, w składzie: Wiceburmistrz Zbysław Wróbel, Sekretarz Miasta Maria Chmielowiec, Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Michał Baziuk, wzięła udział w dorocznym święcie miasta Kołomyji.

17-20 2004r.

W partnerskim mieście Kołomyji, stolicy Huculszczyzny, przebywała delegacja w składzie:
Burmistrz Nysy Marian Smutkiewicz, Przewodniczący Komisji Finansów Rady Miejskiej Janusz Sanocki, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Smagoń, Radny Wiesław Michoń, Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Michał Baziuk, Dyrektor Nyskiego Ośrodka Rekreacji Mirosław Aranowicz. Wyjazd związany był ze świętem miasta Kołomyji. Władze Nysy otrzymały zaproszenie do udziału w tej dorocznej imprezie. Nyska delegacja zawiozła w darze dwa zestawy komputerowe. Jeden z nich otrzymała Fundacja Polska Sióstr Urszulanek, a drugi szkoła podstawowa.
Nyska delegacja odwiedziła Fundację Świętej Rodziny, założoną przez siostrę Zofię Kabalę - urszulankę. Fundacja obejmuje pomocą i opieką rodziny, które borykają się z trudnościami, stworzyła ona Poradnię Rodzinną i szkołę naturalnego planowania rodziny. Fundacja wspomaga rodziny wielodzietne, niepełne i ma opiekę nad dziećmi osieroconymi.
Nysanie zostali bardzo serdecznie i życzliwie przyjęci przez Burmistrza Bogdana Juraszczuka, a dzieci przywitały delegację recytując i śpiewając polskie wiersze i piosenki.

13-15 grudnia 2004r. - Sekretarz Miasta Maria Chmielowiec i Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Michał Baziuk przebywali w mieście partnerskim Kołomyji na Ukrainie.

Zawieźli oni dar od Nysan czyli zmywarkę i kosiarkę dla Fundacji Świętej Rodziny. Siostry z Fundacji prosiły o te dary, podczas sierpniowej wizyty naszych władz w Kołomyji. Rada Miejska w dniu 6 grudnia br. zdecydowała o przeznaczeniu 4 tys. zł na ten cel. Fundacja Świętej Rodziny prowadzona jest przez siostrę Zofię Kabalę, która przybyła do Kołomyji z Poznania. Fundacja otacza opieką potrzebujące rodziny a szczególnie dzieci. Wśród nich są rodziny i dzieci polskie.

27 maja 2005r. - Podczas dorocznego święta miasta "Dni Nysy" w nyskim Muzeum podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, nastąpiło podpisanie umowy partnerskiej.

O początkach współpracy miast mówił prekursor kontaktów z Kołomyją Janusz Sanocki, o znaczeniu partnerstwa mówili Burmistrz Nysy Marian Smutkiewicz i Z-ca Burmistrza Kołomyji Iwan Lipczuk.
Umowę podpisali: Burmistrz Nysy Marian Smutkiewicz, w imieniu Burmistrza Kołomyji Bohdana Juraszczuka jego zastępca Iwan Lipczuk.

26-28 maj 2006r. - Udział delegacji z miasta Kołomyji w obchodach święta miasta Nysy.

18–20 sierpień 2006r. - Udział delegacji z miasta Nysy w obchodach święta miasta Kołomyja.

26-28 maj 2007r. - Udział delegacji z miasta Kołomyja w obchodach święta miasta Nysy.

MIASTA PARTNERSKIE